Helpu datblygwyr eiddo ac adeiladwyr tai

dod yn fwy ynni-effeithlon

Mae gan Dyson Energy Services is-adran adeiladu newydd bwrpasol sy’n cynnig ystod o wasanaethau i gleientiaid yn y sector Adeiladu Tai i ddiwallu eu hanghenion inswleiddio.

Mae gosodwyr Dyson yn cael eu cyflogi a’u hyfforddi’n uniongyrchol i’r safonau uchaf i gyflawni prosiectau ledled y wlad.

Mae’r is-adran adeiladu newydd yn ymgysylltu â chleientiaid masnachol sy’n amrywio o ddatblygwyr eiddo preifat neu fach i gontractwyr rhanbarthol a chenedlaethol sy’n adeiladu datblygiadau tai newydd o bwys. Mae’r tîm yn gallu tynnu ar berthnasoedd hirsefydlog a sefydledig gydag ystod eang o weithgynhyrchwyr sy’n arwain y diwydiant, gan ein galluogi i ddarparu’r atebion inswleiddio mwyaf cost-effeithiol i fodloni gofynion y fanyleb.

Gwasanaethau adeiladu newydd

Gyda bron i bedwar degawd yn y diwydiant, mae Dyson Energy Services wedi perffeithio ein partneriaethau i ddarparu gwasanaeth troi-allweddol i adeiladwyr a datblygwyr.
null

Inswleiddio Wal Ceudod

Arbedwch arian ar eich biliau ynni gydag Inswleiddio ceudod, defnyddiwch ein ffurflen ymholi i weld a oes gennych hawl i insiwleiddio AM DDIM.
null

Inswleiddio waliau plaid

Inswleiddio i waliau sy’n rhannu dau gartref cyfagos gan ddarparu gwell inswleiddio thermol ac acwstig.
null

Inswleiddio Llofft

O inswleiddio llofft syml i ystafelloedd yn eich ystafell – fe allech chi fod â hawl i insiwleiddio AM DDIM i’ch cadw’n gynnes.

Inswleiddio Acwstig

Darparu deunydd inswleiddio acwstig a systemau sy’n cwrdd â rheoliadau adeiladu Rhan E yn y Deyrnas Unedig

Inswleiddio ffrâm bren

Inswleiddio adeiladau ffrâm bren, gan ymgorffori cynhyrchion ffibr mwynol arbenigol a rhwystrau anwedd, yn ogystal ag ewynnau plastig modern, hynod effeithiol.

Gweithgynhyrchu a Chyflenwi

Os oes gennych ofyniad sydd am rywbeth pwrpasol ac na ellir ei leoli ar y silff, mae gennym is-adran cynhyrchion Arbenigol sy’n cynhyrchu ac yn cyflenwi datrysiadau wedi’u teilwra